โปรโมชั่นสุดพิเศษ

เสริมจมูก + ตัดปีกจมูก                                                ราคา 15,900 บาท

เสริมจมูก + รองปลายกระดูกหลังหู                                    ราคา 15,900 บาท

แก้จมูก + รองปลายกระดูกหลังหู หรือตัดปีกจมูก                     ราคา 19,900 บาท

ซิลิโคนอเมริกาแมนทิส                                                    เพิ่ม 2,000 บาท

ซิลิโคนอเมริกาแมนทิส Premium                                        เพิ่ม 4,000 บาท

โปรโมชั่นสุดพิเศษ

เสริมจมูก
+ ตัดปีกจมูก   

ราคา 15,900 บาท

เสริมจมูก
+ รองปลายกระดูกหลังหู

ราคา 15,900 บาท

แก้จมูก
+ รองปลายกระดูกหลังหู
หรือตัดปีกจมูก

ราคา 19,900 บาท

ซิลิโคนอเมริกาแมนทิส

  เพิ่ม 2,000 บาท

ซิลิโคนอเมริกาแมนทิส Premium   

  เพิ่ม 4,000 บาท