จมูก คือ ราชินีของใบหน้า การเสริมจมูกจึงเป็นที่นิยม อย่างมาก ดังนั้นการเสริมจมูก ให้เหมาะสมกับบุคลิกและโครงสร้างจมูกเราจึงสำคัญและลดโอกาสในการต้องมาแก้ซ้ำๆ

ฑิตาคลินิกมีการเสริมจมูกหลักๆ 3 แบบ ขึ้นกับความต้องการและความเหมาะสมต่อโครงสร้างจมูกเดิมของลูกค้า

   1) เสริมด้วยซิลิโคน(Rhinoplasty)
      เหมาะกับบุคคลที่พื้นฐานจมูกค่อนข้างดี เนื้อยืดได้พอสมควร จึงจะทำออกมาสวย เช่น ไม่มีปัญหาแกนจมูกคด เนื้อปลายจมูกไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป

   2) เสริมจมูก รองปลายด้วยกระดูกหลังหูและเย็บ อินเตอร์โดม (Mino Open Rhinoplasty)
      เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการปลายจมูกค่อนข้างโด่ง หรือเนื้อปลายจมูกบาง จะทำให้เนื้อปลายจมูกหนาขึ้น โด่งได้มากกว่าการเสริม
ด้วยซิลิโคนทั่วๆ ไป และการเย็บจัดระเบียบปลายจมูกหรือการเย็บอินเตอร์โดม (interdomal suture)จะช่วยเสริมให้ปลายจมูกโด่งและแข็งแรงมากขึ้นด้วยเทคนิคพิเศษของฑิตาคลินิกทำให้การเสริมด้วยเทคนิคนี้ได้จมูก สวย สโลป พุ่งสวย เป็นธรรมชาติ

   3) เสริมจมูก เทคนิคโอเพ่น (Open Rhinoplasty) ความแตกต่างของการเสริมเทคนิคนี้ ที่เพิ่มเติมจาก mini openคือ
– ปรับยืดผนังกั้นจมูกให้แข็งแรง ด้วยกระดูกอ่อน และกระดูกอ่อนเทียม ทำให้การเสริมด้วยเทคนิคโอเพ่น ทำให้ได้จมูกโด่งกว่า เทคนิคอื่น
– เลือกทำแบบปลายไร้.ซิลิโคน
– การตอกฐานจมูก ทำให้ แก้ไขเคสที่ ฮัมพ์จมูกใหญ่ได้ (การตอกฮัมพ์จมูก ก็ทำให้เทคนิค อื่นได้เช่นกัน) 

     3) เสริมจมูก เทคนิคโอเพ่น (Open Rhinoplasty) ความแตกต่างของการเสริมเทคนิคนี้ ที่เพิ่มเติมจาก mini openคือ
– ปรับยืดผนังกั้นจมูกให้แข็งแรง ด้วยกระดูกอ่อน และกระดูกอ่อนเทียม ทำให้การเสริมด้วยเทคนิคโอเพ่น ทำให้ได้จมูกโด่งกว่า เทคนิคอื่น
– เลือกทำแบบปลายไร้.ซิลิโคน
– การตอกฐานจมูก ทำให้ แก้ไขเคสที่ ฮัมพ์จมูกใหญ่ได้ (การตอกฮัมพ์จมูก ก็ทำให้เทคนิค อื่นได้เช่นกัน) 

เสริมจมูก (Rhinoplasty)

เสริมจมูก มินิโอเพ่น (เสริมใหม่)                    ราคา 21,900 บาท

แก้ จมูก มินิโอเพ่น                                 ราคา 25,900 บาท

เสริมจมูกซิลิโคนเกาหลี                             ราคา 7,900 บาท

เสริมจมูกซิลิโคนเกาหลี Premium                  ราคา 9,900 บาท

เสริมจมูกอเมริกาบาบี้                                ราคา 9,900 บาท

เสริมจมูกอเมริกาแมนทิส                             ราคา 11,900 บาท

เสริมจมูกอเมริกาแมนทิส Premium                 ราคา 14,900 บาท

แก้จมูก                                               ราคา 15,900 บาท

เสริมจมูก (Rhinoplasty)

เสริมจมูก มินิโอเพ่น (เสริมใหม่)      ราคา 21,900฿

แก้ จมูก มินิโอเพ่น                   ราคา 25,900฿

เสริมจมูกซิลิโคนเกาหลี                ราคา 7,900฿

เสริมจมูกซิลิโคนเกาหลี Premium    ราคา 9,900฿ 

เสริมจมูกอเมริกาบาบี้                 ราคา 9,900 ฿

เสริมจมูกอเมริกาแมนทิส             ราคา 11,900 ฿

เสริมจมูกอเมริกาแมนทิสPremium   ราคา 14,900฿ 

แก้จมูก                               ราคา 15,900 ฿