ตา (Blepharoplasty)

คุณหมอจะทำการออกแบบชั้นตาแบบเคสต่อเคสเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ
และบุคลิกภาพของแต่ละคน

ตาสองชั้นแบบกรีดสั้น (Short Incision)
เหมาะกับผู้ที่อายุน้อย ตาชั้นเดียว ชั้นตาหลบใน มีไขมันเปลือกตาไม่มาก และหนังตาไม่ตก
วิธีการ : เป็นการทำตาสองชั้น ร่วมกับการเอาไขมันออก และล็อกชั้นตาไม่ได้เป็นการตัดหนังตาออกไป

ข้อดี : แผลสั้น หายไว โอกาสเป็นแผลเป็นน้อย ดูเป็นธรรมชาติ
ข้อเสีย : มีโอกาสหนังตาตกไว เพราะไม่ได้ตัดตกแต่งหนังต

คุณหมอจะทำการออกแบบชั้นตาแบบเคสต่อเคสเพื่อ
ให้เหมาะสมกับความต้องการ
และบุคลิกภาพของแต่ละคน

ตาสองชั้นแบบกรีดสั้น
(Short Incision)

เหมาะกับผู้ที่อายุน้อย ตาชั้นเดียว ชั้นตาหลบใน
มีไขมันเปลือกตาไม่มาก และหนังตาไม่ตก
วิธีการ : เป็นการทำตาสองชั้น ร่วมกับการเอาไขมันออก
 และล็อกชั้นตาไม่ได้เป็นการตัดหนังตาออกไป

ข้อดี : แผลสั้น หายไว โอกาสเป็นแผลเป็นน้อย
ดูเป็นธรรมชาติ
ข้อเสีย : มีโอกาสหนังตาตกไว เพราะไม่ได้ตัดตกแต่ง
หนังตา

ตาสองชั้นแบบกรีดยาว (Long Incision)
เหมาะกับผู้ที่อายุ 30 ขึ้นไป มีชั้นไขมันและเปลือกตาปริมาณมาก หางตาตก กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

วิธีการ : เป็นการกรีดไขมันหนังตาและไขมันส่วนเกินออก ร่วมกับการปรับรูปตา

ข้อดี : ชั้นตาสวยอยู่ได้นาน 5-10 ปี ชั้นตาคมชัด
ข้อเสีย : รอยแผลยาว อาจจะเกิดรอยแผลเป็นได้

ตาสองชั้นแบบกรีดยาว
(Long Incision)

เหมาะกับผู้ที่อายุ 30 ปีขึ้นไป มีชั้นไขมันและ
เปลือกตาปริมาณมาก หางตาตก
กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

วิธีการ : เป็นการกรีดไขมันหนังตาและไขมัน
ส่วนเกินออก ร่วมกับการปรับรูปตา

ข้อดี : ชั้นตาสวยอยู่ได้นาน 5-10 ปี ชั้นตาคมชัด
ข้อเสีย : รอยแผลยาว อาจจะเกิดรอยแผลเป็นได้

ในส่วนกรณีของการยกหางตา มักจะทำในกรณีทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว เพราะการยกหางตา คือการกำจัดผิวหนังบริเวณหางตาที่หย่อนคล้อยและทำการเย็บเพื่อยกหางตาขึ้น จึงทำให้ชั้นตาดูสวยขึ้นและทำให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์
และส่วนของการเปิดหัวตา เป็นการเปิดหัวตาทำให้ดวงตาดูสวยกลมโตขึ้น

ในส่วนกรณีของการยกหางตา มักจะทำในกรณี
ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว เพราะการยกหางตา
คือการกำจัดผิวหนังบริเวณหางตาที่หย่อนคล้อย
และทำการเย็บเพื่อยกหางตาขึ้น จึงทำให้ชั้นตา
ดูสวยขึ้นและทำให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์

และส่วนของการเปิดหัวตา เป็นการเปิดหัวตา
ทำให้ดวงตาดูสวยกลมโตขึ้น

โปรโมชั่นพิเศษ

ตาสองชั้น กรีดสั้น             ราคา 9,900 บาท

ตาสองชั้น กรีดยาว            ราคา 11,900 บาท

ตัดถุงใต้ตา                     ราคา 12,900 บาท

ตัดถุงไขมัน                     ราคา 2,000 บาท

ยกหางตา                       ราคา 3,000 บาท

เปิดหัวตา                       ราคา 2,000 บาท

ตาสองชั้นอายุ 40 ปีขึ้นไป      ราคา 14,900 บาท

แก้ตาสองชั้น                    ราคา 15,900 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ

ตาสองชั้น กรีดสั้น             ราคา 9,900 บาท

ตาสองชั้น กรีดยาว            ราคา 11,900 บาท

ตัดถุงใต้ตา                     ราคา 12,900 บาท

ตัดถุงไขมัน                     ราคา 2,000 บาท

ยกหางตา                       ราคา 3,000 บาท

เปิดหัวตา                        ราคา 2,000 บาท

ตาสองชั้นอายุ 40 ปีขึ้นไป      ราคา 14,900 บาท

แก้ตาสองชั้น                    ราคา 15,900 บาท