ตัดปีกจมูก (Alarplasty)

แผลนอก                                     ราคา 7,900 บาท

แผลใน                                        ราคา9,900 บาท

เสริมพร้อมตัดปีกจมูก แผลนอก             ราคา 6,000 บาท

เสริมพร้อมตัดปีกจมูก แผลใน                ราคา 8,000 บาท

เย็บปีกจมูก                                    ราคา 6,000 บาท

เย็บอินเตอร์โดม                               ราคา 7,900 บาท

รองปลายกระดูกอ่อนหลังหู                   ราคา 9,000 บาท

ตะใบฮัม                                        ราคา 2,000 บาท

ตอกฮัม                                        ราคา 7,000 บาท

ตัดปีกจมูก (Alarplasty)

แผลนอก                             ราคา 7,900 บาท

แผลใน                                ราคา9,900 บาท

เสริมพร้อมตัดปีกจมูก แผลนอก    ราคา 6,000 บาท

เสริมพร้อมตัดปีกจมูก แผลใน      ราคา 8,000 บาท

เย็บปีกจมูก                          ราคา 6,000 บาท

เย็บอินเตอร์โดม                     ราคา 7,900 บาท

รองปลายกระดูกอ่อนหลังหู         ราคา 9,000 บาท

ตะใบฮัม                              ราคา 2,000 บาท

ตอกฮัม                              ราคา 7,000 บาท