การเสริมคาง ทำให้ใบหน้าดูสวยเรียวมีมิติมากขึ้น เหมาะกับผู้มีคางสั้น หรือคางตัด โดยสัดส่วนที่สวยงามของใบหน้าคือ
ไรผม ถึง ระหว่างคิ้ว ระหว่างคิ้ว ถึง ปลายจมูก ปลายจมูก ถึงปลายคาง ต้องเป็น 1:1:1 จึงจะเรียกสัดส่วนทองคำ(Golden Ratio)
 ของใบหน้า

   การเสริมคางที่ฑิตาคลินิก มี2 แบบ
1) เสริมคางแผลนอก
แผลอยู่ใต้คาง ยาวประมาณ1cm ข้อดีคือดูแลรักษาแผลง่าย ข้อเสียคือ อาจจะมีรอยแผลที่ใต้คาง

2) เสริมคางแผลใน
แผลอยู่ในช่องปาก บริเวณใต้ฟันหน้า ความยาวแผลประมาณ2 cm ข้อดีคือ ไม่มีรอยแผลข้างนอก เหมาะกับคนที่เป็นแผลเป็นง่าย ข้อเสียคือต้องดูแลแผลอย่างดี ในช่วง7วันแรก 

*การเลือกใช้ซิลิโคนระหว่างแบบขาสั้น กับขายาว
ซิลิโคนขาสั้น::เหมาะกับ  :  ผู้ที่ต้องการคางที่ดูเป็นธรรมชาติ หรือผู้ที่ฐานคางกว้างและตัด

ซิลิโคนขายาว  :  เหมาะกับผู้ที่ฐานคางแคบสั้น และผู้ที่ต้องการคางเรียวยาวอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจและประสบการณ์ของแพทย์ ที่ทำการผ่าตัด

คาง (Mentoplasty)

ซิลิโคนอเมริกาทรงกลม             ราคา 8,900 บาท

ซิลิโคนอเมริกาทรงขายาว           ราคา 10,900 บาท

แผลใน                               เพิ่ม 2,000 บาท

เคสแก้                               เพิ่ม 5,000 บาท

คาง (Mentoplasty)

ซิลิโคนอเมริกาทรงกลม           ราคา 8,900 บาท

ซิลิโคนอเมริกาทรงขายาว         ราคา 10,900 บาท

แผลใน                             เพิ่ม 2,000 บาท

เคสแก้                             เพิ่ม 5,000 บาท